Твереза література. Про сайт

Ми живемо в епоху відродження одного з найпотужніших в історії людства громадських рухів. Мова йде про рух за народну тверезість — свободу суспільства від деструктивних ідей, що йому нав'язуються (зокрема ідеї добровільного отруєння себе і своїх близьких рідинами, котрі містять наркотичну речовину).

Твереза думка чинить опір бездумному процесу самознищення нашого народу. Інформаційна протидія тотальній алкоголізації та моральному розтлінню народонаселення низки країн світу (у тому числі й України) вже почалася. І жаданість цього сайту є ще одним тому підтвердженням.

Сьогодні важливо не тільки знати імена лідерів тверезої думки, але й досконально володіти надзвичайним багатством тверезницьких ідей, якими сповнені їх найвидатніші твори! Саме з метою популяризації тверезої і тверезницької літератури ВГО «Твереза Україна» створює цей сайт.

На сайт додаються твори тверезомислячих авторів — як переконаних тверезників, так і якимось іншим чином причетних до світового тверезницького руху.

Окремо звертаємо увагу читачів на розділ «Періодика», у якому доступні для скачування випуски тверезницьких газет і журналів, що були видруковані як у XXI, так і на протязі всього XX століття. Зібрати на сайті дореволюційні тверезницькі журнали — наша заповітна мрія!

АКТУАЛЬНІ КНИГИ:

Олександр Леонтійович Мендельсон — УЧЕБНИКЪ ТРЕЗВОСТИ

Підручник для початкової і середньої школи.

Укладено та видано в часи Другого тверезницького руху. Рада товариства, розглянувши низку іноземних видань, зупинила свій вибір на підручнику Жюля Дені, прийнятому у народних школах французької Швейцарії, і доручила редагування перекладу доктору медицини А. Л. Мендельсону. Однак, при виконанні цієї задачі виявилось, що значна частина французького оригіналу зовсім не відповідає російським умовам і потребує докорінної переробки. Тому редактору довелося написати заново цілу низку розділів; крім того, багато розділів книги було змінено та доповнено.

Підручник містить перш за все точно встановлені фактичні дані як матеріал для викладання; в той же час книга може слугувати посібником для учнів при повторенні того, що повідомлено у класі вчителем; нарешті, вона могла б слугувати і початковим курсом для самоосвіти.

Видання Російського товариства боротьби з алкоголізмом, С.-Петербург, 1913 р. Російською мовою (в дореволюційній орфографії)

Скачати

УЧЕБНИКЪ ТРЕЗВОСТИ

Афанасьев А. Л. — Трезвенное движение в России в период мирного развития.  1907-1914 годы: опыт оздоровления общества

Афанасьєв О. Л. — ТВЕРЕЗНИЦЬКИЙ РУХ У РОСІЇ В ПЕРІОД МИРНОГО РОЗВИТКУ. 1907-1914 роки: ДОСВІД ОЗДОРОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА


Слышите ль, братья, вы вздохи и стоны,
Слышите ль зов удручённых семей?!
Гибнут под властью вина миллионы
Честных, но слабых людей.
Встаньте на дело, народное дело!
Что нам насмешки! Сомкнёмся дружней!
Бог нам поможет! Идёмте лишь смело!
Ждёт нас заря лучших дней…
(Плотников. 1901 р.)

Книгу присвячено народному тверезницькому руху 1907-1914 років. Під його впливом суспільство та держава вжили просвітницьких та обмежувальних заходів стосовно алкоголю. Було накопичено досвід оздоровлення суспільства, значний і для сьогоднішнього дня.

Тему розкривають також додатки: звіт найбільшого петербурзького Олександро-Невського товариства тверезості; літопис тверезницького руху у Сибіру та на Дальньому Сході; перелік товариств тверезості Росії у Приуральському, Північному, Північно-Західному, Прибалтійському районах.

Томськ, 2007 р. Російською мовою.

Скачати

І. Мордвінов — ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ, ЖИЗНЬ И РАБОТА ВЪ НЕМЪ

Книга проливає світло на важливий підготовчий процес, що передував становленню місцевих товариств тверезості та їх союзів у Російській імперії. Наводяться документи — правила про товариства і союзи, статути церковно-приходських та світських товариств тверезості, заяви про реєстрацію, друковані звернення, зразки членських квитків і багато іншого.

Наводиться перелік 720 товариств тверезості, що діяли в 1910 році у Російської імперії (з них 44 на території України).

Бібліотека "Трезвой Жизни" №17.

Изданіе Александро-Невскаго Товариства Тверезості, СПБ, Обводный кан, 116.

1910 г. Російською мовою (в дореволюційній орфографії).

Скачати

І.Мордвінов — ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ, ЖИЗНЬ И РАБОТА ВЪ НЕМЪ

Як шукати ТВЕРЕЗІ КНИГИ? Чому їх не бачать пошукові системи?

Шукайте необхідну Вам книгу за прізвищем автора. Прізвища розміщено в алфавітному порядку. На початковому етапі роботи проекту значна частина тверезої літератури надається для скачування у файлах PDF або DjVu.

Більшість текстів, дійсно, поки що не помітна для пошуковців, тому що їх відскановано і збережено без розпізнавання. Проте найближчим часом спільними зусиллями активістів тверезницького руху планується продублювати кожну книгу в HTML-форматі.

Слідкуйте за оновленнями на сайті. Колекція літератури постійно поповнюється!