М: Маюров, Мендельсон, Мордвінов, Мурашкевич

Маюров О. М. — Уроки культуры здоровья. I. В здоровом теле здоровый дух

Книга для ученика и учителя (7-11 классы).

Содержит разработки различных вариантов уроков по культуре здоровья в 7-11 классах. Состоит из четырёх книг, охватывая вопросы физического, психического и духовного здоровья. Главное внимание уделяется проблемам наркотизма (табак, алкоголь, наркотики и др. токсиканты), здравосозидания и формирования нравственной личности.

Москва, Педагогическое общество России, 2004.

Скачати

I. В здоровом теле здоровый дух

Маюров О. М. — Уроки культуры здоровья. II. Табачный туман обмана

Книга для ученика и учителя (7-11 классы).

Содержит разработки различных вариантов уроков по культуре здоровья в 7-11 классах. Вторая книга цикла.

Москва, Педагогическое общество России, 2004.

Скачати

II. Табачный туман обмана

Маюров О. М. — Уроки культуры здоровья. III. Алкоголь – шаг в пропасть

Книга для ученика и учителя (7-11 классы).

Содержит разработки различных вариантов уроков по культуре здоровья в 7-11 классах. Третья книга цикла.

Москва, Педагогическое общество России, 2004.

Скачати

III. Алкоголь – шаг в пропасть

Маюров О. М. — Уроки культуры здоровья. IV. Наркотики. Выход из наркотического круга

Книга для ученика и учителя (7-11 классы).

Содержит разработки различных вариантов уроков по культуре здоровья в 7-11 классах. Четвёртая книга цикла.

Москва, Педагогическое общество России, 2004.

Скачати

IV. Наркотики. Выход из наркотического круга

Маюров О. М., Кузьміних К.С., Грішина В. І., Рибіна О. І., Маюров Я. О., Грінченко Н. О. — Основи собріології. Лекції

Книга посвящена проблемам преодоления зависимостей и формированию здорового и трезвого образа жизни среди подростков и молодёжи. Собриология — новая, развивающаяся наука о путях отрезвления народа. Sobrietas — с лат. трезвость.

Книга написана на базе большого педагогического, психологического, собриологического и валеологического материала. Рекомендована широкому кругу читателей, и в первую очередь, родителям, социальным педагогам, специальным психологам, социальным работникам, превентологам, алкологам, лидерам общественных организаций, молодёжному активу.

Скачати

Основи собріології. Лекції

Мендельсон А. Л. — Підсумки примусової тверезості і нові форми пьянства

Доповідь протиалкогольній нараді товариства російських лікарів в пам'ять Н. І. Пирогова у Москві. У дореволюційній орфографії.

Чи таким утопічним є насправді досягнення всенародної тверезості шляхом повсюдної заборони алкоголю? Доповідь дає відповідь на це питання зі всіма подробицями.

Видання Російського товариства боротьби з алкоголізмом, С.-Петербург, 1913 р.

Російською мовою.

Скачати

А. Л. Мендельсон — УЧЕБНИКЪ ТРЕЗВОСТИ

Підручник для початкової і середньої школи.

Підручник було укладено та видано в часи Другого тверезницького руху. Рада товариства, розглянувши низку іноземних видань, зупинила свій вибір на підручнику Жюля Дені, прийнятому у народних школах французької Швейцарії, і доручила редагування перекладу доктору медицини Олександру Леонтійовичу Мендельсону. Однак, при виконанні данної задачі виявилось, що значна частина французького оригіналу зовсім не відповідає російським умовам і потребує докорінної переробки. Тому редактору довелося написати заново цілу низку розділів; крім того, багато розділів книги було змінено та доповнено.

Підручник містить перш за все точно встановлені фактичні дані як матеріал для викладання; в той же час книга може слугувати посібником для учнів при повторенні того, що повідомлено у класі вчителем; нарешті, вона могла б слугувати і початковим курсом для самоосвіти.

Видання Російського товариства боротьби з алкоголізмом, С.-Петербург, 1913 р.

Російською мовою. В дореволюційній орфографії.

Скачати

І. Мордвінов — ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ, ЖИЗНЬ И РАБОТА ВЪ НЕМЪ

Книга проливає світло на важливий підготовчий процес, що передував становленню місцевих товариств тверезості та їх союзів в Російської імперії. Наводяться документи — правила про товариства і союзи, статути церковно-приходських та світських товариств тверезості, заяви про реєстрацію, друковані звернення, зразки членських квитків і багато іншого.

Наводиться перелік 720 товариств тверезості, що діяли к 1910 році у Російської імперії (з них 44 на території України).

Бібліотека "Трезвой Жизни" №17.

Изданіе Александро-невскаго Товариства Тверезості, Спб, Обводный кан, 116.

1910 г.

Російською мовою. В дореволюційній орфографії.

Скачати

Мурашкевич Олексій — Луганщина без тютюнового диму. Матеріали активіста

Информационные материалы «Луганщина без табачного дыма: материалы активиста» / Составитель А.Мурашкевич.-Луганск: ООО «ММЦ «Консалтинг Групп», 2009. – 65 с. (укр. и русск. яз.)

Материалы содержат разностороннюю информацию о проблеме курения и его влиянии на организм и жизнь человека. Подробно проанализированы некоторые стратегии, используемые табачными компаниями для привлечения подростков и молодежи к курению, и способы противостояния им.

Описан опыт работы специалистов фонда «Подросток» и Ленинского районного в г. Луганске центра социальных служб для семьи, детей и молодежи по проведению групповых занятий с подростками и молодежью; приведены выдержки из законодательных актов, направленных на снижение проблемы курения, даны ссылки на украинские и зарубежные интернет-ресурсы, посвященные борьбе с употреблением табака.

Материалы будут полезны педагогам, социальным работникам, волонтерам, специалистам общественных и других организаций.

Материал подготовлен в рамках проекта Луганского областного благотворительного фонда «Подросток» «Луганщина без табачного дыма» при поддержке управления по делам семьи, молодежи и спорта Луганской областной государственной администрации и Луганского областного центра поддержки молодёжных инициатив и социальных исследований.

Російською мовою з вставками тексту українського законодавства.

Скачати

Луганщина без тютюнового диму. Матеріали активіста