Олександр Леонтійович Мендельсон — УЧЕБНИКЪ ТРЕЗВОСТИ

УЧЕБНИКЪ ТРЕЗВОСТИ

Підручник для початкової і середньої школи.

Укладено та видано в часи Другого тверезницького руху. Рада товариства, розглянувши низку іноземних видань, зупинила свій вибір на підручнику Жюля Дені, прийнятому у народних школах французької Швейцарії, і доручила редагування перекладу доктору медицини А. Л. Мендельсону. Однак, при виконанні данної задачі виявилось, що значна частина французького оригіналу зовсім не відповідає російським умовам і потребує докорінної переробки. Тому редактору довелося написати заново цілу низку розділів; крім того, багато розділів книги було змінено та доповнено.

Підручник містить перш за все точно встановлені фактичні дані як матеріал для викладання; в той же час книга може слугувати посібником для учнів при повторенні того, що повідомлено у класі вчителем; нарешті, вона могла б слугувати і початковим курсом для самоосвіти.

Видання Російського товариства боротьби з алкоголізмом, С.-Петербург, 1913 р. Російською мовою (в дореволюційній орфографії)

Скачати